Michal Kříž: Internetové soutěže v ČR nejsou dost relevantní k businessu

David Šmehlík, 03.03.2009, 00:01, 8,545 přečtení

Michal Kříž

Projekty: První multimediální, Asociace.biz, Internet Effectiveness Awards
Pozice: spolumajitel První multimediální, čestný prezident Asociace dodavatelů internetových řešení
Profil: Facebook, LinkedIn

Na úplný začátek by mě zajímalo, proč a jak vznikla soutěž Internet Effectiveness Awards?

Asociace dodavatelů internetových řešení nebyla nikdy plně spokojena s tím, jak probíhají internetové soutěže v ČR. Máme tady 3 hlavní: Křištálová Lupa, WebTop 100 a IEA. IEA vzniklo z potřeby zorganizovat soutěž, která nebude pořádána za účelem vydělávání peněz – a tudíž bude maximálně objektivní. To, že na konci soutěže nemusí být finanční zisk, je fakt, který primárně odlišuje IEA od ostatních. Jejím jediným cílem je porovnání a vybrání nejefektivnějších internetových řešení.

Dá se skutečně tento trend dodržet i v případě, kdy za organizací stojí subjekt, který majoritní část svého businessu směřuje do internetového odvětví?

Ono to tak úplně není pravda. Vlastníkem ochranné známky a konceptu IEA je Asociace dodavatelů internetových řešení, což je oborová organizace, která nepracuje se ziskem. Je to koncept, který jsme převzali z Velké Británie z New Media Age, což je soutěž, kde se nehodnotí subjektivní věci jako design a ergonomie, ale objektivní čísla a kritéria. To je to, co dramaticky odlišuje IEA od ostatních soutěží.

V předchozích ročnících bylo organizátorem soutěže vydavatelství Economia, Asociace dodavatelů internetových řešení byla pouze odborným garantem, měla na starosti systém a metodiku hodnocení, tvořila nominační listy, zajišťovala online systém pro hodnocení a při posledním ročníku soutěže pořádala doprovodnou konferenci. Porota, vlastní organizace soutěže a mediální zajištění ležely na bedrech vydavatelství Economia.

Co bylo příčinou toho, že poslední ročník neproběhl?

Za prvé se v Economii změnila spousta věcí ve chvíli, kdy přišel do vydavatelství nový majitel. Dříve Economia podporovala soutěž proto, že se jim podobná myšlenka opravdu líbila – přišlo jim smysluplné podpořit něco, co hodnotí webové projekty podle skutečně měřitelného ekonomického kritéria a efektivity. V předchozích 3 ročnících soutěž podporovali zcela nezištně a vkládali do ní hodně peněz. Tohle se změnilo s novým majitelem. Management byl najednou úplně jinak orientován na nákladové a výdajové položky, které pro ně na konci IEA nikdy nemohly být „plusové“.

Jako Asociace jsme se rozhodli, že bychom tuto soutěž rádi zachovali, protože si během předchozích ročníků získala zajímavou prestiž a medializaci. Letos ji tedy pořádáme poprvé úplně sami, na vlastní náklady, které jsou hrazeny z minimálních sponzorských darů a z rozpočtu Asociace, který se plní z členských příspěvků zúčastněných společností. Dalším důvodem posunutí termínu bylo časové srovnání nominačního období i vyhlášení s britskou New Media Age Effectiveness Awards.

Nebojíte se toho, že odstup Economie jakožto silného mediálního subjektu ohrozí propagaci konference?

Já se toho nebojím. Nejlepší výsledky a mediální podporu jsme od Economie měli v prvním ročníku. Každý ročník se v Digitální divizi Economia měnil ředitel. Tak, jak se měnily důležité osoby, tak se měnila i výše plnění ze strany vydavatelství. Můžu říct, že to bylo rok od roku horší. První ročník byla medializace fantastická, měli jsme osmistránkovou přílohu v HN, druhý ročník toho bylo méně a ten poslední byl hodně slabý, bylo i nejméně nominací. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli převzít organizaci sami. Vydavatelství ztratilo entusiasmus a zájem, který tam na začátku byl.

O něco jsme přišli, na druhou stranu nám to otevřelo dveře k celé řadě jiných titulů. Letos to bude určitě Strategie, Direct, Marketing Journal, Bankovnictví, INSIDE Local Government, IT Systems, TV Barrandov a další. Ve finále bude mediálního prostoru možná více než v minulých ročnících.

Jakým způsobem probíhá nominace projektu do IEA?

V podstatě je tam pouze jedno zcela zásadní kritérium. Nominační list má několik polí, některá z nich jsou nepovinná. Je tam ovšem jedna zásadní položka, bez které nemůže být nominace přijata – musí obsahovat alespoň jeden kvantifikovatelný údaj o úspěšnosti internetového řešení – výši tržeb, počtu návštěvníků, uživatelů, počty objednávek, úspory či jiné.

„Jde nám o to, abychom dostali do rukou prokazatelný údaj o růstu a efektivitě projektu.“

Jde nám o to, abychom dostali do rukou prokazatelný údaj o růstu a efektivitě projektu. Když přihlásím například systém na prodej ojetých aut, měl bych uvést pořizovací náklady, jeho roční provoz a kolik aut se přes něj za rok prodá.

Jaká jsou hodnotící kritéria projektů?

Myslím, že právě systém hodnocení je na celé soutěži to nejzajímavější. Máme 16 člennou porotu, což je, troufám si tvrdit, největší porota v rámci českých internetových soutěží. Ta hodnotí projekty rozdělené na skupiny, tím pádem ne každý porotce vidí všechny projekty, to by se nedalo kapacitně zvládnout.

Skupiny definujete vy sami, nebo je určuje přihlašující?

Přihlašovatel u projektu definuje kategorii z množství předem uvedených. Každý rok se počet kategorií mění, většinou jsme zatím přidávali. Přihlašovatel nominuje projekt do jedné či více kategorií.

Vím, že Křišťálová Lupa na tento model narážela v tom, že často projekty nezapadají do žádné z kategorií. Jakým způsobem může přihlašující určit kategorii v případě, že mu projekt do žádné nezapadá?

Kategorií je dost, letos jsme přidali několik nových. Máme i speciální kategorii – ocenění za inovaci, do které lze přihlásit víceméně jakýkoliv inovativní či přelomový projekt. Je to také jediná kategorie, která nemusí při nominaci obsahovat ekonomická kritéria.

„Já sám jsem na porotu opravdu pyšný, je to podle mě all-stars porota, nejsou to žádná ucha.“

Ty ostatní jsou víceméně klasické, specialitou je kategorie B2B, která je tak trochu všeobjímající. Již zmíněný systém internetového prodeje ojetých aut se dá příkladově přihlásit jak do kategorie B2C, tak Auto-moto. Zatím jsme na problém s nemožností zařazení nenarazili.

Kolik lidí v tuto chvíli kontroluje přihlášení a relevanci v rámci kategorií?

V tuto chvíli dva.

Jsou to lidé od vás z První multimediální?

Ne. Jsem to já a výkonný ředitel Asociace, Vašek Šourek.

První multimediální tedy v IEA figuruje pouze jako technologický subjekt?

Vzhledem k tomu, že První multimediální je jedním ze zakládajících členů Asociace a já sám jsem kromě působení ve své firmě i prezidentem Asociace, je tam jistý průnik a organizace soutěže logicky padla kromě výkonného ředitele asociace Vaška Šourka také na mě. Tím, že si soutěž pořádáme a platíme sami z členských příspěvků, funguje mezi námi jakási solidarita. Členské firmy se podílí na spoluorganizaci soutěže. První multimediální měla ve všech předchozích ročnících na starosti jejich vizuální identitu, zejména pak reklamní kampaně.

To znamená, že web www.iea.cz je vaše práce?

Ne, to není práce ani moje, ani První multimediální. Je to práce Asociace, dělal ho přímo Vašek Šourek. My v 1.M jsme do něj dodávali vizuály, někdo jiný redakční systém. Každý se snaží alespoň trochu zapojit, někdo více, někdo méně.

Mluvil jste o 16 členné porotě. Z jakých lidí či subjektů je složena ta letošní?

Částečně se jedná o osobnosti českého internetu, konkrétně například Katka Holcmanová z Google, Tomáš Jindříšek z OgilvyInteractive a jiné významné persóny, lidé, kteří přednášejí na konferencích, řekněme autority pro danou oblast. Jsou tam zástupci médií, například Dominik Hrodek ze Strategie, zástupci firem a další. Jsou tam i lidé z akademické sféry, lidé, kteří v minulých letech uspěli v soutěži… A další, o kterých za léta spolupráce víme, že jsou to skuteční profesionálové a odborníci.

Já sám jsem na porotu opravdu pyšný, je to podle mě all-stars porota, nejsou to žádná „ucha“.

Kolik je v tuto chvíli přihlášených projektů?

Myslím, že něco kolem 20, největší nápor nominačního období teprve proběhne. V souvislosti s naší snahou o poskytnutí dostatečného prostoru přihlašovatelům jsme prodloužili přihlašovací období do 16. března.

Kdy probíhá hodnocení soutěže?

Ve chvíli, kdy skončí nominační období, dáváme si týden na to, abychom nominace transformovali do hodnotícího systému, což je další specifikum, které IEA má. Hodnotí se v online aplikaci, do které má každý porotce přihlašovací údaje. Aplikace mu povolí přístup pouze ke kategoriím, které on sám hodnotí. Důležité je, že jsme asi jediná soutěž, která umožňuje přihlašovatelům vyčlenit z hodnocení vlastního projektu jednoho až dva porotce. Můžete říct, že například Dominik Hrodek nemá hodnotit Váš projekt. Jeho hodnocení se v tu chvíli nahradí průměrem z hodnocení ostatních porotců.

To znamená, že by to mělo zaručovat relevanci a odstranění osobních antipatií?

Přesně tak. Například, já sám jsem prezidentem Asociace a zároveň jsem porotcem. Máme v Asociaci 13 členských firem, všichni jsme konkurenti, i když spousta z nás spolupracuje a spousta z nás jsme kamarádi. Některé konkurenční firmy ale nechtějí, abych hodnotil jimi přihlášené projekty. Je typicky vidět, kdo to moc „žere“ a kdo je v pohodě. Konkurenční firma přihlásí projekt, ví, že spadá do kategorie, kterou hodnotím já, tak mě vyřadí z hlasování. Stejně tak já sám nemohu hodnotit přihlášené projekty První multimediální. Konfliktní vazby jsou vyřešeny v rámci tohoto systému.

Tuhle vlastnost jste přejali také od Angličanů?

Ne, od Němců. Hledali jsme koncept, který by nám přišel spravedlivý a smysluplný. Tenhle se nám líbil nejvíce, právě díky metodice hodnocení. Za ty 3 minulé ročníky jsme ho trochu upravovali, například zjistíte, že se někdo blbě vyspal, podíval se na projekt, který měl výjimečnou náhodou zrovna pětiminutový výpadek, a dal mu pětku, ač měl projekt reálnou šanci dostat se na short-list či vyhrát. Tyto věci zjistíte až v okamžiku, kdy se stanou, a systém je musí spravedlivě ošetřit, takže jsme ho v detailech ladili každý rok. Teď jsme 100% spokojeni.

Jaký je rozpočet na realizaci soutěže?

V řádech statisíců, a to nepočítám mediální propagaci. Jsou to čistě produkční peníze na zajištění návrhu kampaně, vyrobení vizuálu, redakční systém, naplnění daty, platy a odměny lidí, kteří se na projektu podílejí, zajištění programu galavečera s jídlem, moderátorem, hudbou…

Kde a kdy se bude letošní galavečer konat?

Vyhlášení soutěže a odborná konference letos poprvé proběhne v jeden den. Přes den bude konference, na tu bude navazovat vyhlášení výsledků a galavečer. Bude to někdy na konci května, přesný termín ještě bude upřesněn. Co se týče prostoru, letos to určitě nebude v divadle Archa, hledáme nový prostor, nejžhavější želízko v ohni je momentálně nově zrekonstruovaná malá scéna divadla v Karlíně. Je to krásný prostor, zatím není zcela dodělaný, do května by však měl být. Je velice sexy a má tak akorát správnou velikost.

Jakou očekáváte účast na konferenci a galavečeru?

Odhadem je to nejvýše 150 lidí.

Máte nějaké překvapení na galavečer, které můžete prozradit?

Jasně. My jsme se vždycky snažili, aby byl gala večer zábava a bylo to pro lidi fajn. Minulé ročníky byly vždy tématicky laděny. Většinou se téma váže k nějakému soutěžení. Jeden rok byla celá Archa vybavena ve stylu motorsportu, byly tam barely od oleje a další závodnické dekorace, Ester Kočičková přišla s helmou, byly tam autodráhy, Auto ISR nám půjčilo formuli, která stála ve foyer…

Poslední ročník byl soubojová tématika, na vizuálech byl řemdih zkřížený s mečem apod.

Co nás tedy čeká letos?

Letos budeme mít kouzelný večer. Celá vizualizace i program jsou přizpůsobeny magii. Máme k tomu slogan: „Krize je jen iluze a efektivita je pravé kouzlo.“ Základ vizuálu pochází z 20 let minulého století, objevil jsem ho minulý rok v Seattlu a moc se mi líbil. Budeme mít i špičkového kouzelníka, bude to propojeno s projekcemi, budeme znovu jednat o moderování s Ester Kočičkovou, která se extrémně osvědčila.

Myslím, že to bude fajn, těšíme se na to.

Jste autorem zajímavého internetového projektu? Přihlašte ho do soutěže Internet Effectiveness Awards.

Přidej článek do své sociální sítě:
  • Facebook
  • TwitThis

Zaujal vás rozhovor? Přidejte si RSS 30minut.cz do své čtečky.

Komentářů: 8

Karel Marek

03.03.2009

Pekny clanek! Do IEA se prihlasime s nasim projektem!

Dan Kafka

03.03.2009

Pěkný a fundovaný rozhovor, dobrá práce. IEA držme palce…

Martin

03.03.2009

Ze začátku dobré, ale pak jsem narazil na slovo „galavečer“ a „Asociace.BIZ“! Takže další poplácávání se kamarádů po zádech a na konci zazpívá Karel Gott. Děkuji, nechci.

Luboš Jeřábek

04.03.2009

Klucíí holky, fotky! Todle je fakt hrůza ?

Luboš Jeřábek

04.03.2009

Klucíí holky, fotky! Todle je fakt hrůzaááá ?

Ed Brand

04.03.2009

Škoda, že v rozhovoru nepadla zmínka o poplatku za přihlášení projektu ve výše 4000 Kč. Soutěž se tím tak zbytečně stává dostupná jen pro úzkou skupinu movitějších společností, ale pokud by tam chtěl přihlásit někdo nějaký malý start-up projekt, kde se obrací každá koruna, tak by to asi neudělal…

Martin Kopta

06.03.2009

Ede, 4k je částka, která se start-upu vrátí z IEA líp než z kdejaké reklamy. Je to půl člověkodne v programátorské firmě v Brně. Je to cena jednodenního veřejného školení. Cena obědů za jeden měsíc… Myslím, že si může dovolit zaplatit ji i freelancer, podkud svému projektu věří, natožpak start-up. Nehledě k tomu, že pokud start-up nevydělá 4k na přihlášku do soutěže, nejspíš by stejně cenu za efektivitu nevyhrál, hodnotí se ROI. ;-)

Úzká skupina movitějších společností je v tomhle případě dost široká.

Misha

09.03.2009

Nápad je to zajímavý, ale zatím až na jednu nebo dvě výjimky stejně vyhrávají produkty právě tech movitých a velkých.

Vložte svůj komentář